Nguyễn Thị Foto

Nguyễn Thị Foto

Là một chuyên gia về sáng tạo, Chia sẻ toàn bộ kiến thức về học thuật của photography, film, video, creativer

Concept chụp ảnh công ty như Shangchi

Concept chụp ảnh công ty như Shangchi cho những bạn chưa biết thì diễn viên chính Shangchi từng là người mẫu ảnh. Bạn có thể tham khảo thêm về dịch vụ chụp ảnh doanh nhân cùng các concept chụp ảnh…